18/05/2022

Край на аналоговата ТВ

 

От днес окончателно се прекъсва излъчването на аналогова телевизия в цялата страна. Спирането на сигнала ще се осъществи в сградата на телевизионната кула от 11:30 часа днес. На събитието ще присъстват представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, Органа по цифрова телевизия, „НУРТС България“ и медиите. 

 

Всеки, който желае да гледа ефирна телевизия от днес ще може да го направи, след като си е набавил допълнително цифрово устройство, ако телевизорът му не разполага с такова. 

 

Преходът от аналогова към цифрова телевизия е реализиран в Европа и редица други развити държави. Със спирането на ефирния аналогов сигнал ще бъде предоставена възможност за достъп до повече телевизионни програми и с по-добро качество.

Facebook Comments