23/05/2022
Новата цена на водата от 1 януари в Сливен

Новата цена на водата от 1 януари в Сливен

С Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. по реда на чл. 6, т.2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, считано от 01.01.2019 г. се въвеждат цени без ДДС за предоставяне на В и К услуги на потребителите, както следва:

 

1. Доставяне вода на потребителите – 1,712 лв./м3

2. Отвеждане на отпадъчни води на потребителите – 0,079 лв./м3

3. Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители – 0,394 лв./м3

4. Пречистване на отпадъчни води на промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,469 лв./м3

степен на замърсяване 2 – 0,643 лв./м3

степен на замърсяване 3 – 0,939 лв./м3

5. Доставяне вода на друг В и К оператор – 0,668 лв./м3.

 

Това съобщават от В и К – Сливен.

Facebook Comments