Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
През месец януари в област Сливен месечна финансова подкрепа са получили 11772 лица с трайни увреждания – Радио СливенБГ
10/08/2022
През месец януари в област Сливен месечна финансова подкрепа са получили 11772 лица с трайни увреждания

През месец януари в област Сливен месечна финансова подкрепа са получили 11772 лица с трайни увреждания

От 1 януари 2019 г. всички лица с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на нов вид месечна финансова подкрепа, съгласно чл. 70 от Закона за хората с увреждания. Месечната финансова подкрепа се изплаща по настоящ адрес от Дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

През месец януари 2019 г. в област Сливен месечна финансова подкрепа са получили 11772 лица с трайни увреждания:

– 3181 лица със степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто са получили месечна финансова подкрепа в размер на 24,36 лв. /7 на сто от линията на бедност – 348лв./

– 5548 лица със степен на увреждане от 71 до 90 на сто са получили месечна финансова подкрепа в размер на 52,20 лв. /15 на сто от линията на бедност/

– 2212 лица със степен на увреждане над 90 на сто са получили месечна финансова подкрепа в размер на 87 лв. /25 на сто от линията на бедност/

– 396 лица със степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест са получили месечна финансова подкрепа в размер на 104,40лв. /30 на сто от линията на бедност/

– 435 лица със степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност са получили месечна финансова подкрепа в размер на 198,36 лв. /57 на сто от линията на бедност/.

Размерът на месечната финансова подкрепа не може да бъде по-нисък от сбора на досега получаваните месечни добавки за социална интеграция и прекратената от 01.01.2019 г. от Националния осигурителен институт социална пенсия, изплащана към друг вид пенсия. Месечната финансова подкрепа се изплаща в по-благоприятния размер за лицата (или като процент от линията на бедност, или в размер равен на сбора на досега получаваните месечни добавки за социална интеграция и прекратената социална пенсия).

Хората, които към 01.01.2019 г. са получавали месечна добавка за социална интеграция, получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в Дирекция „Социално подпомагане“ .

Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция, трябва да подадат заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г. На всички лица с трайни увреждания, които към 01.01.2019г. не са получавали месечна добавка за социална интеграция от ДСП, нито социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия и прекратена от 01.01.2019 г., месечната финансова подкрепа се отпуска от началото на месеца, през който е подадено заявлението-декларация.

About Post Author

Facebook Comments