Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/class-wpdb.php on line 3574
Извършена е добра подготовка за посрещане на зимата в Сливенски регион – Радио СливенБГ
08/12/2022

Извършена е добра подготовка за посрещане на зимата в Сливенски регион

Под председателството на областния управител Корнелий Желязков се проведе заседание за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, във връзка с подготовката на областта за зимния сезон 2013-2014 г. По този повод областният управител издаде своя заповед от 18.10.2013 г., в която са указани действия и мероприятия за подготовка на област Сливен за предстоящия зимен сезон. На заседанието бяха изслушани докладите на кметовете на общините и на териториалните структури на министерствата и ведомствата, дружествата и предприятията относно предприетите мерки за изпълнение на заповедта на областния управител.

От община Сливен информираха, че все още нямат сключен договор с фирма за поддържане на градската и общинската пътна мрежа, но процедурата ще приключи до 10.11.2013 г. Все още не е извършена и проверка на снегопочистващата техника. От общината декларираха, че до средата на месец ноември ще имат пълна готовност.

От Нова Загора съобщиха, че подготовката за зимния сезона е приключила, техниката е проверена от комисия. Оттам информираха, че за първи път фирмите, с които имат договори, разполагат с нова и много добра техника.

В община Котел договорите с фирми още не са сключени, но това ще стане до 10.11.2013 г. Има протокол за състоянието на техниката за снегопочистване.

В Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен се изпълняват набелязаните мероприятия. Актуализиран е списъкът за ранно оповестяване. Участват в проверката на техниката по договорите на Областно пътно управление – Сливен. Комисар Стефан Маринов подчерта, че всички структури трябва стриктно да изпълняват задължението си да подават своевременна информация в Областния оперативен център, както и да се обърне особено внимание на фирмите, заети с поддръжката и почистването на пътищата, за наличието и състоянието на техника за изтегляне на закъсали тежкотоварни автомобили.

Областна дирекция на МВР – Сливен е изпълнила предписанията в заповедта на областния управител – утвърдени са плановете за действия при усложнена метеорологична обстановка, издадена е заповед за осигуряване на движението през есенно-зимния сезон, съвместно с ОПУ-Сливен е извършена проверка на техниката и е актуализиран планът за взаимодействие.

От Областно пътно управление – Сливен информираха, че е изготвен и приет план за зимното поддържане, както и оперативен план за действия при усложнени зимни условия и оперативен план за въвеждане варианти за временна организация на движението при сложни метеорологични условия през проходите Вратник, Котленски и Твърдишки. Областно пътно управление – Сливен поддържа 540 км. републиканска пътна мрежа и 42, 5 км от АМ „Тракия“. Има сключен договор с фирма. Осигурени са инертни материали, сол и химически вещества. От предвидените 70 опорни пункта, 66 вече са налични. Стана ясно, че поради хубавото време, зимният сезон няма да бъде обявен на 1 ноември.

От Регионална здравна инспекция – Сливен докладваха, че са предприети мерки за безпроблемното медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка. Извършени са проверки в лечебните заведения, изготвени са списъци с болните на хемодиализа и бременните, направена е организация за бърза евакуация и консултации с националните консултанти, има готовност за преструктуриране на болничния леглови фонд. Всички лечебни заведения са заредени с медикаменти и консумативи, ел.агрегати, а линейките се подготвят за движение в зимни условия.

Във ВиК – Сливен се работи по организацията на мерки за бързо отстраняване на възникнали аварии и разливи на питейна вода, създаващи заледявания. Набелязват се дейности за водоснабдяване от резервни източници при аварии по водопроводната мрежа.

Клиентските енергоцентрове – Сливен и Нова Загора и Диспечерски център – Стара Загора са актуализирали плановете за бързо ликвидиране на възникнали аварии по електрическата мрежа и съоръжения.

За готовността си за зимния сезон докладваха още от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, Дирекция „Инспекция по труда“, поделение 22220, Регионален инспекторат по образованието – Сливен, Регионална дирекция по горите -Сливен, Областна дирекция „Земеделие“, Военното окръжие, „Напоителни системи, Областна дирекция „Безопасност на храните“, Център за спешна медицинска помощ -Сливен, „Овергаз“  и Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Сливен.

 В заключение Корнелий  Желязков каза, че е направена добра подготовка за посрещане на зимата, налице е подобряване на техниката за пътно поддържане и почистване. Засега метеорологичните условия позволяват да се отложи обявяването на зимния сезон, което е възможност за приключване на всички подготвителни дейности и е предпоставка за финансови икономии. Г-н Желязков очаква добра координация между всички страни, отговорни за осигуряването на добри условия за населението през зимния сезон.

About Post Author

Facebook Comments