Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/class-wpdb.php on line 3574
Започва процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Котел с до 2024 година – Радио СливенБГ
08/12/2022
Започва процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Котел с до 2024 година

Започва процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Котел с до 2024 година

Общинският съвет в Котел със свое решение от 28.02.2020 г. откри процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Котел с мандат 2020 г.-2024 г., до определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Сливен брой от двадесет и двама съдебни заседатели. То е в резултат на искане, направено до общинския съвет от  Мартин Данчев, и.ф. Административен ръководител-Председателя на Окръжен съд – Сливен с техен изх. № РД-11-374/20.02.2020г., тъй като само осем са кандидатите за съдебни заседатели определени и предложени от Общински съвет-Котел, които след това бяха избрани от Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Сливен, при необходими за работата на съда 22-ма кандидати, съобщи за Радио Сливен Нет Христина Чолакова, председател на Общински съвет-Котел

.

На интернет страницата на Община Котел, секция „Общински съвет”- „Съобщения” е обявена откритата процедура, правилата за нейното провеждане, изискванията към кандидатите, необходимите образци и документи.

Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели е до 23 март 2020г. (включително). Те се подават в деловодството на Общински съвет – Котел, сградата на Общинска администрация гр. Котел, пл. “Възраждане“, № 1, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

                                                                                    

About Post Author

Facebook Comments