22/01/2022
Община Сливен проведе конкурс за главен архитект

Община Сливен проведе конкурс за главен архитект

Двама кандидати се явиха на конкурс на 13 януари за свободната длъжност „главен архитект“ на Община Сливен. Това са Виктор Дойчинов и Владимир Маринов. Според протокола на Комисията по провеждане на конкурса, на първо място е класиран Виктор Дойчинов. Комисията предлага той да бъде назначен на длъжността. 

Pin It

Facebook Comments