Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/class-wpdb.php on line 3574
Първа копка за проект на В и К инфраструктура – Радио СливенБГ
08/12/2022
Първа копка за проект на В и К инфраструктура

Първа копка за проект на В и К инфраструктура

Церемония за „Първа копка“ ще се проведе на 23 февруари, сряда, в 12.00 часа, в град Сливен, ул. „Самуиловско шосе“, ПСОВ – Сливен. Това съобщават от В и К – Сливен.

Тя е част от дейностите по изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД” , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Pin It

About Post Author

Facebook Comments