28/06/2022

Започва записването за явяване на матури

От днес започва записването за явяване на матури. Абитуриентите трябва да подадат заявления за допускане до изпит най-късно до 21 март в училищата, където се обучават. В тях 12-класниците трябва да посочат желанието си за допускане до задължителната матура по български език и литература на 21 май и вида на втория задължителен изпит на 23 май. Почти всички вузове приемат с оценка от зрелостния изпит. Кандидат-студентите трябва да проверят как се образува състезателният бал за тяхната специалност, ако искат да влязат само с оценката от матурата. Често в този случай тя носи по-малко точки в класирането. Третата матура, която е по желание, ще се проведе в периода 27 май – 5 юни 2014 г. Датите за конкретните предмети ще бъдат определени по-късно, когато стане ясно колко ученици са заявили желание за явяване на трети изпит.

Facebook Comments