28/06/2022
Общински дружества „отличници“ и не такива посочиха съветници. Местният парламент в Сливен ще гласува актуализацията на общинския бюджет

Общински дружества „отличници“ и не такива посочиха съветници. Местният парламент в Сливен ще гласува актуализацията на общинския бюджет

Oбщинският съвет в Сливен ще гласува актуализация на бюджета на предстоящата си редовна сесия този четвъртък – 19 май. Това ще е  сред акцентите в работата на местния парламент,  стана ясно по време на днешната пресконференция на председателя Димитър Митев. Причините за изменението са няколко – постъпили приходи и икономии, които ще бъдат преразпределени по отделните бюджетни сметки и необходими и неотложни разходи. 30 хил. лв. ще бъдат заделени за финансиране на Сдружение „Музиката вместо улицата“, гр. Сливен, 10 хил. лв. – за техника и материали за кметството в град Кермен и по-дребни суми за неотложни нужди на населени места в община Сливен.

Друг акцент, който Митев открои, е внесеното от кмета Стефан Радев предложение за откриване на астрономическа обсерватория в Сливен, която да се обособи в самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. По темата – вижте в новините на Радио Сливен Нет.https://radio.slivenbg.net/index.php/sliven/34576-obshtina-sliven-shte-podkrepi-finansovo-proekta-muzikata-vmesto-ulitzata-na-georgi-kalaidzhiev

Общо 58 точки са заложени в дневния ред на заседанието. Сред тях попада разглеждане на бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Общината. Друга точка касае приемане на отчет на общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на и приемане на програма за детска закрила за 2022 г. Отчетите за 2021 г. за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и за изпълнението на програмата за развитие на общинските читалища, също предстои да бъдат гласувани.

Общинските съветници ще разгледат още годишните финансови отчети на общинските предприятия и на търговските дружества с общинско участие за миналата година – „ДКЦ „1 и „ДКЦ 2 Сливен“, „Дентален център-1″, „Общинска охрана и СОТ Сливен“, „Обреден комплекс“, „Пътнически превози“.

Според председателя на Постоянната комисия по оперативен контрол в местния парламент Мустафа Мустафов, има дружества  „отличници“ и други, които не са реализирали печалби:

чуйте още

На предстоящото заседание ще бъде гласувано и управлението на двата нови центъра – за грижа за лица с психични разстройства и за грижа за лица с умствена изостаналост, да бъде възложено на директора на Дом за стари хора-Сливен.

Обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, тръжни процедури, одобрение и изработване на подробни устройствени планове, финансова подкрепа и средства за граждани, също са заложени в дневния ред на сесията. Тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

В днешната пресконференция участваха още Веселина Тонева – зам.-председател на Общинския съвет и председателят на Комисията по образование, наука, култура, вероизповедания Лидия Димитрова.

Pin It

Facebook Comments