Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/class-wpdb.php on line 3574
Ремонти и в Нова Загора – Радио СливенБГ
08/12/2022
Ремонти и в Нова Загора

Ремонти и в Нова Загора

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 01.08.2022 г. – 14.08.2022 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

– строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Цар Самуил“ – Главен клон VI;

– строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ – клон 10;

– строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Сливница“ – клон 15;

– изграждане на водопровод на Главен клон X в Промишлена зона;

– изграждане на битова и дъждовна канализация на Главен колектор X в Промишлена зона;

– изграждане на битова и дъждовна канализация на Профил 2 в Промишлена зона.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

About Post Author

Facebook Comments