Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/class-wpdb.php on line 3574
Общинските съветници в Нова Загора одобриха предложение за изменение на бюджета – Радио СливенБГ
08/12/2022
Общинските съветници в Нова Загора одобриха предложение за изменение на бюджета

Общинските съветници в Нова Загора одобриха предложение за изменение на бюджета

Днес Общински съвет – Нова Загора проведе 41-то си заседание. В неговото начало Общинското ръководство и общинските съветници отправиха своите благопожелания към колегите си Стоян Пенев и Митьо Митев, които отбелязват днес своя рожден ден. Председателят Бояна Гидикова обяви дневния ред, обхващащ 18 точки. Допълнително бяха внесени още 5 точки.

В хода на заседанието бяха одобрени предложението за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022г.; предложението, относно приемане отчета за дейността на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД за 2021 г., както и предложението относно съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, което ще се проведе на 12.09.2022 г.

Включени и приети в предварителния дневен ред бяха предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г. и предложение за утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема.

След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет – Нова Загора Бояна Гидикова закри заседанието.

About Post Author

Facebook Comments