Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/class-wpdb.php on line 3574
Пет фирми кандидатстват за озеленяване на община Сливен – Радио СливенБГ
08/12/2022

Пет фирми кандидатстват за озеленяване на община Сливен

Пет са дружествата, които участват в обявената от община Сливен обществена поръчка с предмет: „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”. Това стана ясно днес при отварянето и разглеждането на получените оферти от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

Документи за участие в откритата процедура са подали следните дружества:

 

1. ДЗЗД ”Агроспектър Сливен”, гр. Разград, ул. „Паркова” № 29, оферта постъпила с вх. № 4700 – 421/27.05.2014 г., 10:18 часа, за обособена позиция 2:

1.1.”АГРОСПЕКТЪР 2000” ООД, гр. Разград

1.2.”ПОЛИ ЙОРД” ЕООД, гр. Варна

1.3.”ДИ ЕС ЕС СТРОЙ” ЕООД, гр. София

1.4.”МИСТЪРБИЛД” ООД, гр. София

2. ”Еко Ес Мениджмънт” ООД, гр. София, ул. „Папа Йоан Павел ІІ” № 1, оферта постъпила с вх. № 4704 – 1637/28.05.2014 г., 09:15 часа, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2

3. ”Бургасцвет – 90 – Танев” ЕООД, гр. Бургас, ул. „Богориди” № 16, оферта постъпила с вх. № 4704 – 1656/29.05.2014 г., 10:26 часа, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2

4. ДЗЗД „Зелена среда Сливен”, гр. София, община Столична, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 48-50, оферта постъпила с вх. № 4700 – 433/29.05.2014 г., 13:14 часа, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2:

4.1.”ЗАУБА” АД, гр. София;

4.2.”МУЛТИ ПАРК” ООД, гр. Бургас

5. ДЗЗД ”Грийн Сливен”, гр. София, бул. „Ботевградско шосе” № 246, офис 1204, оферта постъпила с вх. № 4700 – 436/29.05.2014 г., 15:51 часа, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2:

5.1.”АЙ КЮ ПЛАТИНИУМ” ООД, гр. София;

5.2.”Комунална Техника” ЕООД, гр. София;

5.3.”СПОТ.КОММ” ЕООД, гр. София

About Post Author

Facebook Comments