Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/mobifoni/news.slivenbg.net/wp-includes/wp-db.php on line 3547
51 деца са преминали през Комисията за борба с противообществените прояви – Радио СливенБГ
02/10/2022

51 деца са преминали през Комисията за борба с противообществените прояви

123 лекции по превантивните програми, над 2 460 обхванати ученици за първата половина на 2014 отчете Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г. 51 деца са преминали през Комисията след заявка от родителите им.

През периода са се провели още обучения на педагогически съветници и представители на училищни комисии в Стара загора, с участие на 17 училища, представители от отдел „Закрила на детето”, РИО Сливен и Детска педагогическа стая. Изготвен е бил програмен продукт и регистър на учениците, с цялата необходима информация за всяко едно от децата в училищата и евентуалните рискове, в които те могат да попаднат. Провели са се турнир по народна топка и превантивно състезание за безопасно шофиране – „Пази детето на пътя”. Осигурени са били патрули за придвижването на деца от кв. „Надежда” към 6-то и 8-мо училище в кв. „Даме Груев”. Обособен е бил терен за спортни дейности в квартал „Надежда”, а също така там се е извършил и ремонт на читалищната сграда. Финансиран е бил детският футболен отбор за явяване на състезание към БФС Сливен, като за учениците до 4 клас е имало осигурен футболен треньор.

От МКБППМН съобщиха още, че е била подготвена и съгласувана превантивна програма, насочена към учениците от училищата в населените места в община Сливен, която осигурява фотбулни екипи и два пъти в годината организирани турнири на зонален принцип с материален награден фонд. Организиране и домакинство на работни срещи на ФИЦЕ България по планиране извеждане на деца от СПИ с. Драгоданово и гр. Стралджа. Участие в работни срещи и изготвяне на становища по план за действие за създаване на услуги за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства по проект на УНИЦЕФ, както и участие в международна конференция по младежко правосъдие.

От шестмесечния доклад става ясно още, че представители на местната комисия в Сливен са взели участие на национално съвещание на МКБППМН. Презентирали са добри практики и постигнати резултати на Комисията в Сливен. Отпечатвали са превантивни материали, а също така са осигурили и материали за Консултативен кабинет и обособяване на логопедичен кът.

About Post Author

Facebook Comments