23/05/2022

Първи национален конкурс „Аз и моят град“ за комикси

В навечерието на празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден, ХГ„Д. Добрович” – Сливен, със съдействието на областния управител и в партньорство с Община Сливен, Регионален инспекторат по образованието – Сливен, СБХ – София /секция „Комикс“/ и съмишленици организират Първи национален конкурс „Аз и моят град“ за комикси, създадени от деца. Инициативата се реализира по проект на сливенската галерия с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, разпределени в пет възрастови групи:

  • Деца до 7 годишна възраст;
  • Ученици от 1 до 4 клас;
  • Ученици от 5 до 6 клас;
  • Ученици от 7 до 8 клас;
  • Ученици от 9 до 12 клас, като в тази група се включват и средношколците от  художествените гимназии в страната.

Условия за участие:

Страници: максимум четири страници;

Формат: А3 (листовете не трябва да се прегъват при изпращане);

Техника: Свободна (допуска се и изпращането на цветни и черно-бели принтове).

Сюжетът на комиксите може да разглежда теми от миналото, настоящето и бъдещето на любимия град и неговите жители. Историята трябва да е драматургично завършена в рамките на изпратените страници.

Задължително условие за участие в конкурса е четливото изписване трите имена, възраст, училище, град, държава и телефон за връзка. При желание може да бъде добавена и друга информация.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени отличия – награди и грамоти за първо, второ и трето място и поощрителни награди. Отличените ще бъдат обявени на 14 октомври 2014 г. на сайта на галерията.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати всички желаещи, които предоставят или изпратят творбите си на адрес:

гр. Сливен, 8800, зала „Сирак Скитник“, бул. „Цар Симеон“ № 2, тел: 044/ 625342; 0892 218 197 или

гр. Сливен, 8800, зала „Добрович“, бул. „Цар Освободител“ № 13 тел.: 044/622083; 0892 218 198

Краен срок за предаване на творбите: 17 октомври 2014 г.

Facebook Comments