28/06/2022

Областният управител участва в церемонията по откриване на новата учебна година в ИПФ – Сливен

        Областният управител Корнелий Желязков участва в официалната церемония по откриване на новата учебна година в Инженерно-педагогическия факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София.

            На тържеството присъстваха проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков – ръководител на „Факултет и Колеж – Сливен“, доц. д-р инж. Койчо Атанасов – декан на Факултета, доц. д-р Йордан Чобанов – директор на Колежа, Кольо Милев – кмет на община Сливен, преподаватели, студенти, гости.

            Инж. Карапетков изрази гордостта си от това, че Сливен е академичен град с филиал на университет и колеж, където се преподават не само технически дисциплини, но и хуманитарни. В учебното заведение преподават 7 професори, 35 доценти и 75 щатни преподаватели, което е гаранция за високото ниво на обучение. Инж. Карапетков пожела на студентите успех и добре да съчетават ученето със забавленията.

            Кметът Милев подчерта, че днес е апогеят на поредицата от откривания на новата учебна година в града ни. Той каза, че община Сливен съвместно с академичното ръководство на „Факултет и Колеж – Сливен“ непрекъснато се стремят да осигуряват най-добри условия за обучение и живот на студентите. Г-н Милев говори за предстоящи приложни мероприятия. Той заяви намеренията на общинското ръководство да се обърне към бизнеса в Сливен с цел осигуряване на практически занимания на учащите.

            В приветственото си слово областният управител Корнелий Желязков се обърна към присъстващите, че отново предстоят месеци, през които амбициите, въображението и труда на студентите ще се срещнат с модерните инженерни познания, поднесени с вещина от преподавателите. Той каза, че студентите в Сливен имат предимството да се учат в първия промишлен град на Възрожденска България, прераснал във водещ промишлен център в наши дни. Това предимство задължава обучаващите се да развиват традициите с младежко дръзновение и да ги пренесат в бъдещето. Той призова студентите да се възползват пълноценно от възможностите и да бъдат сигурни, че обществото ще им се отблагодари за приложените знания и умения.

            Корнелий Желязков се обърна специално към първокурстниците с думите, че са направили правилния избор. Като бивш преподавател в ИПФ – Сливен, той ги увери в компетентността и отдадеността на преподавателите и стремежа им да предадат своите знания.

            Към преподавателите областният управител отправи апел да предизвикват творчеството и любознателността на младежите, да изградят знаещи, умеещи и мислещи професионалисти. Във „Филиал и Колеж – Сливен“ се обучават бъдещи педагози, затова г-н Желязков призова преподавателите да дават пример, който да възпитава и да бъде следван. На всички областният управител пожела на добър час през академичната 2013-2014 г.

Facebook Comments