28/06/2022

Първа копка за водния цикъл в Сливен

Днес  от 11:00 часа на бул. „Христо Ботев” № 1 /паркинг на административна сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински/ ще се състои официалната церемония „Първа копка” на Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” по проект DIR51011116-C048, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.

Общата стойност на проекта е 63 528 678, 32 лева, като безвъзмездната помощ от ОПОС е 58 725 910, 24 лева, а приносът на Община Сливен е 4 802 768,08 лева. Продължителността на проекта е 27 месеца, като се очаква той да приключи до 31 декември 2014 г.

Проектът „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” е насочен към изграждането и рехабилитацията на канализацията, с което ще се намали замърсяването на околната среда с отпадни води в града и околността. Чрез проекта ще бъде постигнато и намаляване на загубите на питейна вода в региона.

Facebook Comments